logoSZn
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Ordynator: prof. nadzw. dr hab.
logood
Zdjecie1a
Zdjecie2a
Zdjecie3a
Zdjecie4a

Nauka

Oddział prowadzi działalność naukową, która koncentruje się głównie wokół następujących problemów:

  • alloplastyk i realloplastyk stawów oraz zużycia materiałowego
  • leczenia przerzutów nowotworowych do kości
  • patomechanizmu zespołów bólowych narządu ruchu
  • następstw złamań i uszkodzeń stawu skokowego
  • patologii chrząstki stawu kolanowego i rekonstrukcji aparatu więzadłowego
  • złamań dalszego odcinka kości promieniowej (patologia nadgarstka)
  • zastosowania auto i allogennych przeszczepów kostnych metod oszczędzania krwi

Zespół Oddziału jest organizatorem cyklicznych odbywających się co dwa lata Międzynarodowych Sympozjów. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem specjalistów z renomowanych ośrodków ortopedycznych polskich i zagranicznych.

Oddział i Fundacja Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu organizują od 2006r Kursy Szkoleniowe Alloplastyka całkowita stawu kolanowego i Realloplastyka stawu Biodrowego, od 2009 Realloplastyka stawu kolanowego oraz od 2010 Alloplastyka w schorzeniach i urazach barku. Szkolenia te z powodu bardzo dużego zainteresowania uczestników organizowane są dwa razy w roku- wiosną i jesienią. Ortopedzi mają okazję posłuchać wybitnych polskich wykładowców specjalizujących się w tych dziedzinach oraz w trakcie warsztatów indywidualnie zapoznać się z techniką operacyjną różnych typów endoprotez.

W latach 1996-2000 Oddział był siedzibą Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W tym czasie funkcję przewodniczącego Oddziału PTOiTr pełnił dr Julian Dutka, sekretarza dr Piotr Morawiecki, skarbnika dr Jerzy Jamka.

Współpraca.

Oddział utrzymuje bliskie kontakty z wieloma Klinikami i Oddziałami Ortopedyczno Urazowymi w kraju jak również z ośrodkami zagranicznymi, między innymi: Brackel (Niemcy), Willshoffen (Niemcy), Łokietek, Hradec Kralowe, Ostrava (Republika Czeska), Larche (Francja)

Oddział współpracuje z Fundacją Leczenia Urazów i Schorzeń Narządów Ruchu od jej powołania w 1994 roku. Fundacja wspomaga finansowo i organizacyjnie Oddział ortopedyczny w dziedzinie organizaowania kursów i sympozjów.

Przejdź do: kursy lub sympozjum

© 2012-2015 Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej

Design by Studio BLX